Webpagina over Jezus van Nazareth
 
(Advertentie)
Profiel
profile

Webpagina over de historische Jezus


Contactformulier

De wonderen van Jezus zijn de veronderstelde bovennatuurlijke verrichtingen van Jezus, zoals die vermeld worden in de evangeliën. De wonderen kunnen in vier groepen onderverdeeld worden: genezingen, uitdrijvingen, opwekkingen uit de dood en beheersing van de natuur.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wonderen_van_Jezus

"De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’" (Matteüs 13:10). Jezus antwoordde: “Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen” (Matteüs 13:11, 15). Jezus hield de waarheid verborgen voor de bekrompen harten van de mensen die zich tegen Hem verzetten, zoals een groot aantal van de geestelijke leiders uit die tijd: "Maar het woord dat zij hoorden, heeft hun niet gebaat, omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders.” (Hebreeën 4:2, Willibrordvertaling 1995)
Mensen die het Woord van God afwijzen lopen het risico om zelf afgewezen te worden. Jezus verhulde de geestelijke waarheden in "geheime" symboliek, omdat hij de weinig ontvankelijke toehoorders niet waardig vond voor de "parels" (Matteüs 7:6). https://www.allaboutjesuschrist.org/dutch/parabels-van-jezus.htm
(Advertentie)
Heeft Jezus echt bestaan? - Universiteit van Vlaanderen
(Advertentie)
(Advertentie)
QR-codes voor Yurls
Voor alle Yurls-pagina’s en boxen kun je QR-codes generen. Klik en lees hoe het werkt.

Heel in het kort weten we een aantal zaken over Jezus vanuit historisch onderzoek waarmee iedereen het eens is:

ü  Jezus is geboren ca 7 à 4 vC, rond de tijd dat Herodes de Grote stierf.

ü  Hij bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in Nazaret in Galilea.

ü  Hij werd gedoopt door Johannes de Doper.

ü  Hij verzamelde leerlingen om zich heen.

ü  Hij onderrichtte in kleine steden en dorpen en op het platteland. Hij predikte de komst van het Rijk Gods.

ü  Rond het jaar 30 ging hij naar Jeruzalem voor het joodse paasfeest.

ü  Hij verwekte opschudding in de tempel. Hij hield een laatste maaltijd met zijn leerlingen.

ü  Hij werd gevangen genomen en ondervraagd door joodse gezagdragers in Jeruzalem.

ü  Hij werd terechtgesteld op bevel van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus.

 

QR-codes voor Yurls
Voor alle Yurls-pagina’s en boxen kun je QR-codes generen. Klik en lees hoe het werkt.